Jak powinien wyglądać dobry podręcznik językowy?

Warto pamiętać, że wartość użytkowa podręcznika wzrasta po wydaniu go w średniej wielkości okładce i po zszyciu grzbietu – nie rozpada się on przy pierwszym użyciu. Użyty papier powinien być odporny na ścieranie, gęsty i gładki, nadający się do gumowania, odpowiedniej jakości, również ze względu na nasycenie kolorów ilustracji i użycie kolorowych kredek.

Jak powinien wyglądać tekst w takim podręczniku?

Tekst i strony powinny być wielobarwne, aby zwiększyć motywację i ułatwić orientację, ale bez zbyt wielu kolorowych bodźców, które mogłyby odciągnąć uwagę uczniów od tekstu. Ilustracje powinny być zróżnicowane stylistycznie w zależności od wieku odbiorcy – dobre, tzn. przejrzyste i czytelne, oszczędne i zrozumiałe dla ucznia.

Jaka powinna być budowa takiego podręcznika?

Podręcznik do nauki języków obcych nie powinien być jednostronicowy, a autorzy powinni zachować spójny układ graficzny; szerokie marginesy można wykorzystać na dodatkowe komentarze językowe lub wyróżnienie nowego słownictwa. Ważne są:

  • czytelność druku,
  • wyrazistość druku (w zależności od wieku odbiorcy),
  • wielkość i czcionka,
  • gęstość tekstu na stronie,
  • odstępy między wierszami,
  • pogrubienie,
  • kolor czcionki,
  • odstępy.

Pierwszy z nich koncentruje się na prezentowaniu treści, przesuwając uczącego się od prostych do bardziej złożonych, od znanych do nowych. Druga (zasada wizualizacji) koncentruje się na obrazowym przedstawieniu nowych treści za pomocą modeli, zdjęć lub rzeczywistych przedmiotów.

Jak budowa wpływa na korzystanie z podręcznika?

Wszelkie podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) pełnią różne, bardzo istotne funkcje, które wpływają na korzystanie z nich. Ze względu na ich funkcję motywacyjną wyróżnia się: funkcję motywacyjną, która dostarcza odpowiednich bodźców do komunikacji w języku obcym, funkcję kontrolną – kierującą procesem uczenia się oraz funkcję organizacyjną, która symuluje aktywność umysłową i językową uczących się. W studiach wielojęzycznych, oprócz wymienionych funkcji systematyzujących i kontrolnych, występuje także funkcja racjonalizująca (polegająca na intensyfikacji nauczania poprzez zamieszczanie w podręczniku ćwiczeń związanych z nagraniami i programach komputerowych) oraz funkcja organizacyjna (polegająca na umieszczaniu w podręczniku tych instrukcji i wskazówek, które określają kolejność stosowania poszczególnych elementów podręcznika i pomocy dydaktycznych. Ich obszary zastosowania pokrywają się z wymienionymi funkcjami.

 

Read more