Jak wygląda dobry podręcznik do nauki języka obcego?

Zły podręcznik to taki, który przekonuje uczącego się, że informacje są zapamiętywane i prezentuje osiągnięcia naukowe w sformatowanej formie. Dobry podręcznik traktuje życie jak otwartą księgę, co sprawia, że łatwo się go czyta. Jednocześnie ma on charakter nowatorski, może być przedstawiony w podręczniku w postaci przygotowanego opisu i objaśnień, jeśli tylko są one problemowe, czyli metody i sposoby uczenia się prowadzące do odkrycia prawdy i jej zastosowania, krótko mówiąc.

Jak podręczniki pomagają w nauce języka obcego?

Prezentacja metod działania człowieka, także w postaci pytań problemowych i wskazówek badawczych, organizacja samodzielnej pracy dzieci i młodzieży, to są elementy, w których pomagają podręczniki – Tania Książka. Materiały dydaktyczne powinny również zawierać szereg wskazówek i instrukcji ułatwiających samodzielną pracę z nimi. Podręczniki glottodydaktyczne szczegółowo opisują tę funkcję i wspierają proces przyswajania języka poprzez specyficzny układ materiałów i pytań ukierunkowujących wychwytywanie komponentów tekstu, a także poprzez wyznaczanie konkretnych zadań do wykonania przez uczących się. W ten sposób kierują one działaniami językowymi uczących się i umożliwiają im efektywne zdobywanie umiejętności.

Jak wygląda funkcja badawcza podręcznika?

Funkcję eksploracyjną (kontrolną) mogą pełnić różne elementy podręcznika i materiałów towarzyszących, np. seria obrazków może ukierunkować słowną wypowiedź, ćwiczenia słuchowe wyznaczają rytm wypowiedzi, zastosowanie barw i innych symboli graficznych w przedstawianiu informacji o zjawiskach gramatycznych. Podręcznik nauczyciela może też pełnić rolę przewodnika, ukierunkowującego działania w czasie lekcji poprzez wewnętrzną strukturę (układ materiałów) i instrukcje zawarte w tej książce.

Jak podręcznik pomaga w kształtowaniu młodego umysłu?

Funkcja transformacyjna (operacyjna) odnosi się do tego wszystkiego w materiale podręcznikowym, co dotyczy ćwiczeń i zadań praktycznych, które rozwijają różne umiejętności i stwarzają impulsy do praktycznej działalności uczniów, uwzględniając zasadę stanowiska i cechy uczniów. Ułatwia to nie tylko zapamiętanie wiadomości, ale także ich zrozumienie. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku ćwiczeń, które wymagają od uczącego się przekształcenia i zastosowania wiedzy w praktyce, co sprawia, że wiedza działa. Spełniają one swoje zadanie, jeśli są urozmaicone, zarówno w doborze materiału nauczania, jak i w operacjach umysłowych.

 

Read more